Lewensbrood

Exodus 21

7  En as iemand sy dogter as slavin verkoop, mag sy nie soos die slawe weggaan nie.

8  As sy haar heer nie beval nie wat haar vir homself bestem het, moet hy haar laat loskoop. Hy is nie geregtig om haar aan ‘n vreemde volk te verkoop nie, omdat hy troueloos met haar gehandel het.