Lewensbrood

Exodus 20

22  Toe sê die Here vir Moses: So moet jy met die kinders van Israel spreek: Julle het self gesien dat Ek met julle van die hemel af gespreek het.

23  Julle mag naas My geen silwergode maak en geen goue gode vir julle maak nie.