Lewensbrood

Exodus 20

12   Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.

13   Jy mag nie doodslaan nie.

14   Jy mag nie egbreek nie.

15  Jy mag nie steel nie.

16  Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.