Lewensbrood

Exodus 20

7   Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

8   Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig.