Kettingwinkel help Kaapstad Universiteit

Die Pick n Pay winkelgroep het toegetree om hulp te verleen aan die Universiteit van Kaapstad deur kratte te voorsien waarmee die werkers die beskadigde boeke kan dra uit die afgebrande gebou.

Aanvanklik is 2,000 kratte geskenk, en daarna is nog 6,000 gegee sodat die werkers nie nodig het om kratte weer leeg te maak voor die volgende klomp boeke ingepak kan word nie.

Die brand wat teen Tafelberg ontstaan het en uitgekring het om die historiese “leeskamer” ook te vernietig, het paniek veroorsaak oor hoe die oorblywende boeke wat van groot waarde is, uit die gebou verwyder sou word.

In die erg beskadigde leeskamer waar ʼn unieke versameling van meer as 83,000 items gehuisves was van Afrika studies en geskiedenis, moes wee gevind word oor hoe om die artikels en boeke na ander plekke geneem kon word waar dit versorg kan word.

Die leeskamer het ook sowat 1,300 unieke manuskripte en persoonlike dokumente gehou wat nou nagegaan sal word om die skade te beperk tot die mate wat dit menslik moontlik is.