Gewaarsku teen nuwe binnelandse bankkaart

Die Vryemark Stigting het ernstige waarskuwings geuiter teen die Reserwebank se voorstel om ʼn nuwe binnelandse debietkaart in te stel.

Die Stigting sê in ʼn konsultasie dokument wat onlangs gepubliseer is dat die sentrale bank te kenne gee dat ʼn “wit etiket” bankkaart oorweeg word wat slegs in Suid-Afrika gebruik kan word, en moontlik ook in naburige lande soos Namibië, en ander.

Die kaart sal veral handig wees waar kleiner transaksies van toepassing is, en wat nie juis sal meeding met Visa of Mastercard nie.

Die argument is verder dat die grootste deel van die bevolking het nie toegang tot bankrekeninge nie, en derhalwe nie kaart geriewe nie, en die nuwe binnelandse debietkaart kan tot hulle voordeel strek.

Die Vryemark Stigting sê die kaart sal geen waarborge bied dat dit goedkoper sal wees as wat die bestaande kaarte tans kos nie, en daarom bestaan daar ernstige vrae oor waarom so ʼn kaart nodig kan word terwyl banke reeds debietkaart het vir mense wat rekeninge open. Die nuwe kaart sal immers ook vereis dat die kaarthouer eers ʼn rekening open by die bank voor die kaart uitgereik kan word.