Die Regter President is skuldig

Dit bly vir Suid-Afrikaners vreemd dat skuldige mense in hulle pos aanbly, en soms duur dit jare voordat so ʼn persoon uit sy amp ontslaan word.

In menige gevalle word die indruk geskep dat hoe meer “senior” die persoon in sy beroep is, hoe moeiliker raak die owerheid van hulle ontslae, hetsy by wyse van afdanking opf skorsing sonder vergoeding.

Nou staan Suid-Afrika in afwagting oor wat met die Regter president, John Hlophe, gaan gebeur, odf is dit ʼn tweede Zuma-spel wat gespeel gaan word.

Dit is die vrae wat nou op die sosiale netwerk na vore kom, en regslui wat van beter weet, sê dit is moeilik om te verstaan waarom mense wat skuldig bevind word vir wan optrede, nie die voorbeeld aan die land stel en bedank uit die amp wat beklee word nie.

Die Regter President Hlophe het glo die Seksie 17 van die Grondwet oortree. Kenners reken dit is voldoende rede om so ʼn persoon onmiddellik uit sy pos te verwyder.

Hlophe het glo gepoog om twee regters van die Grondwethof te beinvloed, en daarmee ʼn ernstige vraag geplaas oor integriteit, maar 11 regters het die Regter President skuldig bevind, en daarom is daar geen werklike rede waarom hy nie summier uit sy amp ontslaan is nie.

As in aanmerking geneem word dat die eerste klagte 1`3 jaar gelede geopper is, dan is dit ʼn klad op die Suid-Afrikaanse regstelsel dat daar nou nog nie opgetree is nie, word gesê.