Die Poswese steeds in chaos

Die Onafhanklike Kommunikasie Owerheid van SA (OKOSA) het ʼn nuwe voorstel van regulasies vrygestel wat die poskantoor se chaos moet omskep in beter dienslewering regoor die hele land.

In ʼn verduidelikende verklaring sê die OKSA raadslid,  Charley Lewis, dat die regulasies word voorgestel as direkte uitvloeisel oor die menige klagtes wat ontvang is oor die Poswese se diens.

Hy sê die poskantoor lewer diens aan die armste mense van die land, veral aan gemeenskappe in afgelee gebiede, en verskil met die diens wat in stedelike gebiede gelewer moet word.

Dit is dus noodsaaklik dat die poskantoor goeie gehalte diens lewer soos waarvoor hy gelisensieer is, ongeag wat die sosiale stand van die gemeenskap is wat bedien moet word.

Kenners is egter bekommerd dat die voorgestelde planne nie juis tot uitvoer gebring sal word terwyl die entiteit met onopgeleide personeel hulle taak moet verrig nie.

Die talle poskantore wat gesluit is omdat hulle nie hulle geboue se huurgeld betaal het nie, is een rede waarom die verbetering in dienslewering nie werklik haalbaar is nie.