Afrika kultuur bly vreemd

Dit sal vir ‘n Westerling altyd moeilik wees om die denke en redenasies van ‘n Afrika boorling te verstaan.  Weens hul agtergrond en hul godsdienstige agtergrond leef die mense met die verlede in hul wese ingeprent en leef net  vir vandag. 

Môre en die toekoms is nie vandag se probleem nie,  daarom die beskouing dat elke dag wat kom, goed sal verloop.  Vandaar die gebrek aan visie, die onvermoë om te besef dat dinge wat vandag werk,  nie vir altyd sal werk nie.  Die begrippe instandhouding en onderhoud  vorm nie deel van hul denkpatroon nie.  Diefstal en oneerlikheid is slegs verkeerd as jy uitgevang word, want dan bring jy skande op jou familie. Hul sinkretistiese godsdiens beskouing  maak dat voorvader aanbidding altyd meer op die voorgrond sal wees as enige ander godsdiens. Hul politiese siening is ingebed in die stam tradisie waar die stam kaptein se woord wet is ongeag hoe hy optree en leef.

Intussen het die huidige regering jare gelede die jonger kaders aangespoor om dade te verrig wat die land onregeerbaar sou maak en hul  proses van oorname sou aanhelp.   Die geweld kultuur is nou so ingebed in die mense dat hul tans voortgaan met destruktiewe gedrag. Sinnelose veldbrande, vernietiging van skole en instellings en natuurlik korrupsie om ‘n ongekende skaal.