Absa struikel met bedankings

Die vraag word wyd gegooi of Absa vir Daniel Mminele voldoende geleentheid gegee het om terug te veg teen dit waarvoor hy blameer word, en wat is die werklike rede vir sy bedanking?

Dit is kwalik ses weke gelede dat Daniel Mminele die Bank se jaarverslag oor sy finansiële stand gelewer het en was ook sy eerste na hy Hoof Uitvoerende Beampte geword het.

In die persverklaring deur die Bank uitgereik, het die eienaardige verskynsel na vore gekom dat die woord “strategie” elf keer gebruik is, en sê Absa het ʼn “in diepte” ondersoek gedoen oor wat in 2018 “evalueer is”.

Hoe dit ook al mag wees, Absa het ʼn bedanking gekry wat hy waarskynlik nie verwag het nie, en ongeag die redes daarvoor, is dit nie goeie publisiteit vir die bank nie.

Dit is sulke gebeure wat potensiële beleggers en kliënte onrustig maak om van die bank se dienste gebruik te maak, sê ekonomiese kenners.