Wat is die prys van korrupsie?

Die politieke agenda wat tans uitspeel rondom die Zondo kommissie dreig om die aandag af te lei van die VYF-VOUDIGE finansiële verlies van korrupte regering.

Daar is natuurlik die verliese weens korrupsie self:

            Hierdie is nie bloot die bedrae wat werklik gesteel is nie.

Dit sluit in uitgawes soos staatsdiens salarisse wat na raming 40%-60% bo internasionale norme is – sonder om die koste van onbevoegdheid en lae produktiwiteit in ag te neem.

Maar dit sluit ook spandering in wat afgestem is op stemwerwery, eerder as standhoudende ontwikkeling van die ekonomiese infrastruktuur en redelike steun netwerke.

Ten tweede is daar die herhaalde spandering om te oorspronklik-gesteelde findse aan te vul:

            Hierdie is die bose sirkel wat na berugte reeds meer as R 3 000 miljard beloop.

            Want elke toewysing van fondse word bloot geplunder.

Ten derde is daar die spandering op sogenaamde “kommissies van ondersoek”:

Juis die politiekery toon duidelik die spandering is weinig anders as ʼn rookskerm.

Die politieke doel van die Zondo kommissie was uit die staanspoor om die ANC in die openbare oog te probeer verontskuldig.

In die kultuur van Afrika is optrede die sleutel, ongeag die resultate …

Rondom hierdie onbeheerste kringloop van plundering het daar ʼn industrie van korrupsie-winsnemers begin posvat.

Allerlei groeperinge klim op die aktivisme-soustrein en loods hofsake teen die regering.

            Hofsake waarvoor die BELASTINGBETALER uiteindelik betaal …

Net verlede week spog ʼn vakbond met die beslaglegging van miljoene rande se bates by Denel – BELASTINGBETALERS se bates.

            Wie gaan daardie bates vervang?

Ten slotte is daar dan die noodwendige tweede belasting wat osn betaal, in die vorm van veiligheidsdienste, privaat opvoeding vir ons kinders, tolgelde vir paaie wat steeds nie in stand gehou word nie – noem maar op.

Wie korrupsie holisties beskou, besef hoe omvangryk dit ons lewe beheers.

Maar ook hoe die liberale denkraamwerk selfs uit ons volk se onderdrukking sal probeer wins maak.