Virus: Noodtoestand heers, vlak 1 van krag

Die noodtoestand bly van krag, wat dit vir die regering gerieflik maak, want dan maak hy reëls en regulasies soos dit hom pas en hoef nie parlementêre besluite daarvoor te kry nie.

Die aankondiging dat Vlak 1 van krag is nadat SA vir geruime tyd in Vlak 3 was, is allerweë verwelkom, en bring mee dat drank verkope nou weer toegelaat word op die normale wyse en gewone verkoop tye.

Die aandklok reël is voortaan van 12 uur middernag tot 4 uur die oggend.

Byeenkomste word toegelaat onderhewig aan sekere beperkings en sosiale byeenkomste soos kerkdienste kan weer voortgaan met 100 mense as maksimum, en die nodige protokol bly van krag.

Buitemuurse byeenkomste is toelaatbaar met ʼn maksimum van 250 mense, maar die sogenaamde nagwaak stelsels wat hoofsaaklik deur anderskleuriges gedoen word, is steeds verbode.

Johannesburg, Kaapstad, en Lanseria is drie van die vyf lughawens wat oopgestel word.

Maskers, sosiale afstand, en handtas stelsels bly soos voorheen en moet nougeset nagekom word.