Traagheid verdien dringende ondersoek

Vervolging word nodig oor die traagheid of onwilligheid van die ANC regering wat nie die ophoping van sake oor grondhervorming by die Departement van Landbou, grondhervorming en ontwikkeling.

Bewerings kom na vore van bedrog en korrupsie wat veroorsaak dat talle aspekte nie afgehandel kom nie, en die vermoede bestaan dat grootskaalse onwettigheid daarmee verband hou.

Die Ouditeur-generaal het uitgewys dat vertraging in die afhandeling van sake die gevolg het dat tugstappe nie uitgevoer kan word nie, en dat interne beheermaatreëls skipbreuk ly.

Die OG het ook verwys na amptenare waar daar konflik van belange gevind is, en ingeligte bronne het die mening dat dit ernstig oorweeg moet word om die Departement te betrek by die moontlikheid dat korrupsie en bedrog ingeweef is by die Staatskaping wat tans in ondersoek is.