Tersiêre chaos duur voort

Die 2021 akademiese jaar het na die grendel sluiting weereens begin soos wat dit die afgelope jare geskied het.  Stakings en brandstigting het by ten minste 21 universiteite oor die afgelope jaar plaas gevind. Skade aan infrastruktuur kos die staat meer as R 32 miljoen. Volgens die minister van Hoer Onderwys is huidige  stakings en diefstal nie geregverdig nie en het studente geen wettige redes om hul optredes te regverdig nie.  Die probleem is egter dat studente nie vervolg of geskors word vir hierdie optrede nie.

Die instellings wat veronderstel is om leerders op te voed en voor te berei om die arbeidsmark te betree is tans onder beleg. Eise dat historiese skuld afgeskryf moet word en natuurlik die eis om gratis te studeer maak dat universiteite nie meer finansieel kop bo water kan hou nie. Staats hulp gaan uiteindelik die enigste weg wees hoe opvoedkundige instellings sal kan oorleef. Hier kry ons dus ‘n voortsetting van die sg. staatsbeheerde instellings soos SAL, Denel, Evkom en dies meer wat eenvoudig net ‘n al groter las op die ekonomie gaan plaas.

Hierdie is tekenend van die toestand van verval en anargie in die nuwe Suid Afrika.

dr S v/d Merwe