Suiker: Inkomste en werk verskaffer

Gedurende die afgelope maande het die suiker industrie miljoene Rand ingepomp in swart kleinboere wat bereid is om te begin met suikerriet aanplantings en om daarvan ʼn bedryf te maak vir hulle toekoms.

Die suiker industrie is ʼn besonder groot verskaffer van werksgeleenthede, maar is ook ʼn nywerheid wat miljoene Rand aan die staatskas betaal in die verskillende vorme van belasting.

Sedert die heffing ingestel is op suiker, is meer as R3 miljard sedert 2018 aan die staatkas betaal, en is duisende Rand aan belastings betaal deur werkers in die bedryf.

Met die klemverskuiwing dat swartmense die landbou moet betree, het die industrie sedert die einde van 2020 sowat R15 miljoen aan klein opkomende boere beskikbaar gestel om suikerriet aanplantings te doen.

Terwyl al meer blankes weg beweeg van die gebruik van suiker, is daar ʼn nuwe generasie onder die anderskleuriges wat hoog ingestel is op die gebruik van suiker in sy verskillende vorme.