Sigaret oorlog nog nie verby

Die departement van Samewerkende Regering en die Tradisionele Sake se minister, Nkosazana Dlamini-Zuma, het reg tot appèl verkry in die Wes-Kaapse Hooggeregshof om weer te stry teen die beslissing oor die verbod op sigaret verkope in die grendel tyd.

Die Minister het deurlopend gedurende die grendeltyd ʼn verbod op die verkoop van tabak produkte gehandhaaf, en daardeur miljarde Rand aan belastings vir die staat verbeur.

In dieselfde tyd het die verkoop van veral sigarette op die swartmark gefloreer, en rokers het onverpoos voortgegaan met die gebruik van tabak, teen pryse soveel as drie keer meer as die gewone handelsprys, terwyl die staat nie ʼn sent belasting ontvang het nie.

Die praktyk is gestaak toe tabakmaatskappye die hof genader het wat beslis het dat die verbod ongrondwetlik is.

Nou het die minister besluit om die saak weer te hervat, en hierdie keer in die Appèlhof van Bloemfontein, en die reg tot appèl is toegestaan op grond van die feit dat twee vorige hofsake verskillende uitsprake gemaak het

Waarnemers het onlangs gesê die minister het nie so ʼn ernstige beswaar teen die sigaret rokers nie, maar wel teen die tabakboere wat hoofsaaklik blankes is.