Russe fokus op Duitsland met fop-nuus

Die gesaghebbende EUvs Disinfo se gesofistikeerde databasis dui glo aan hoe Rusland gebruikmaak van “dubbelpratery” om die verspreiding van onsekerhede in Duitsland te bevorder.

Die metode van optrede bied ook aan Russiese beamptes veel meer ruimte om te maneuvreer en verwarring te skep.

  EUvsDisinfo het ook geïdentifiseer dat ʼn stelselmatige veldtog teen die Duitse land in geheel is, met fop inligting wat fokus op die Europese Unie.

Van die fop inligting behels ondermeer dat geen ander land behalwe Duitsland besig is met fop-inligting en dat Duitsland alles moontlik doen om dialoog met Rusland te vermy.

Inligting word versprei dat kinders stories versprei oor Duitsland wat die Duits talige media in Rusland moet vermy om daarmee ook groter verwarring te skep.