Pretoria munisipale werkers wil staak

Munisipale werkers van Pretoria het gedreig dat hulle ook soos so baie ander, die state sal in vaar om hulle misnoeë te wys met die salarisse wat aangepas moet word.

Die werkers eis salaris verhogings “wat voorheen ooreengekom is” en nie enige verband het met die pandemie se uitwerking nie.

Hierteenoor probeer die ANC regering om verhogings te vermy, want die benarde finansiële stand van die land is sodanig dat verhogings vervang behoort te word met vermindering is werker getalle en in vergoeding.

Die werkers beweer dat die ooreenkoms reeds in 2017 gesluit is, en nie nou verander kan word ten koste van die werkers nie.