Niks gaan verbeter

As Boere-Afrikaners gedink het die ANC regime gaan iets doen wat dit beter maak om in Suid-Afrika ʼn toekoms oop te kap terwyl die volk in slawerny verkeer, dan moet daardie volksgenote weer dink.

Met werkloosheid van 32%, ʼn buitelandse skuldlas wat gaan styg tot R5,5 triljoen, en ʼn korrupsie basis wat so sterk gevestig is dat die president se beste pogings nie goed genoeg gaan wees om dit uit te roei nie, is die toekoms maar een donker gat vir die Westerling wat beter standaarde geken

het.

Die ou metode van die ANC om wanneer dit hulle pas, groot aankondigings te maak oor wat alles binnekort gaan gebeur, word deur enkeles geglo, die res van die bevolking neem dit met ʼn knippie sout.

Minister Cele is weer gebelgd oor die 6 polisiebeamptes wat dood is in die bestek van 10 dae, maar alhoewel hy planne het om dit te stop, weet almal dat daar geen plan is wat werklik sukses sal bring binne sy denke en raamwerk nie.

Die naamsveranderings van Port Elisabeth, Oos-Londen, King Williamstown en ander is maar ʼn poging om die kiesers te wys dat “ons is besig om dinge reg te maak”, maar die honger maag van miljoene word nie aangespreek nie.

Dit is hierdie najaag van ideologie eerder as praktyk gedrewe projekte wat van Suid-Afrika, die ryk land van weleer, nou ʼn armlastige rommelstatus en derderangse Afrika staat gemaak het.