Massa toestroming in die Kaap

Dit is skrikwekkend om die toestroming van plakkers waar te neem in die Kaap van Storms. Met ‘n besoek hierdie week aan dele van Kaapstad het ‘n mens verstom gestaan dat daar in ‘n skrale drie maande plekke soos Milnerton/Table View eenvoudig oorstroom is met plakkers.  Langs die N7 by die Table View afrit is daar meer as duisend? plakkers hutte opgerig. Vanaf die snelweg langs die M12 staan die sink kaias sonder enige sanitasie geriewe , sonder water aanlegte maar die TV skottels hang orals oor aan die hutte.  Vullis word langs die M12 gestort, soms wel in plastiek houers die res waai die wêreld vol.   Die aangrensende plaas, waar daar vee wei,   se lande is vol plastiek- en ander rommel.

Die vraag word weereens gevra hoe laat die Kaapse Stadsraad sulke plakkery toe en waar kom die mense vandaan. Bronne verskil oor hoeveel onwettige immigrante in Suid Afrika is. Syfers wissel van 3 miljoen tot selfs Herman Mashaba se uitlating dat daar 15 miljoen onwettige inwoners in die land is.  Sou jy reis deur die land is daar een groot gemene deler en dit is dat sg. woonbuurtes of lokasies uit hul nate bars. Bykans elke dorpie in die land is  deur hierdie pandemie getref.  Gepaardgaande hiermee is die feit dat hierdie mense werksgeleenthede opneem teen minimum lone en dat veral ons boere skuldig is deur hierdie sg. “harde” werkers in diens te neem. Misdaad neem toe – die vraag is hoeveel van die “immigrante” steel om aan die lewe te bly.

Sakkie van der Merwe