Lewensbrood

Exodus 20

1   TOE het God al hierdie woorde gespreek en gesê:

2   Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het.

3   Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.