Lewensbrood

14  Toe het Moses van die berg af na die volk gegaan en die volk geheilig, en hulle het hul klere gewas.

15  En hy het aan die volk gesê: Hou julle klaar teen die derde dag; moenie naby die vrou kom nie.

16  En op die derde dag toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en ‘n swaar wolk op die berg en die geluid van ‘n baie sterk basuin, sodat die hele volk wat in die laer was, gebeef het.

Exodus 19