Lewensbrood

15  En Moses antwoord sy skoonvader: Omdat die volk na my kom om God te raadpleeg.

16  As hulle Ex. 24:14; Deut. 17:8; I Kor. 6:1’n saak het, kom hulle na my; en dan moet ek regspreek tussen die partye en die insettinge van God en sy wette bekend maak.

Exodus 18