Een-Oog euwel

Dit is verbasend hoe televisie vervaardigers kort na die VSA verkiesing hul reekse “aangepas” het.  Skielik het  BLM onder ‘n bedekte vaandel ingesluip. “Onderdrukking” en “brutaliteit” teenoor die Afro-Amerikaners vorm nou die kern van TV- reekse.  Selfs die behoudende kanaal Hallmark sleep nou rasvermenging in by hul reekse. 

Televisie, films en sosiale media is groot bronne van indoktrinasie van mense in die wêreld.  Kinders is veral bloot gestel aan die humanistiese uitbeelding van ‘n sg. gesonde gemeenskap. Suid Afrika het lankal deurgeloop onder die vorm van breinspoeling met sepies soos Sewende Laan en Binnelanders.  Verhoudings oor die kleurgrens  by die werksplek en in die “klubs” is bykans  elke aand  in die programme te sien.  Die tragiese is dat ons “volk” saans bykans tot stilstand kom om die gemors te kyk.  Ouers laat kinders toe om hierdie programme te kyk sonder om ‘n woord te rep oor die reg of verkeerd  daarvan. Selfs verhoudings tussen beide geslagte is nie  meer snaaks op die sepies nie.  Is dit verkeerd as ‘n kind oor die  kleur- en geslag grens “maats” het?  Is dit die rede vir ons volk se sedelike en morele verval? 

Jan Dekmantel