Dr. Ferdi Hartzenberg oorlede

Die Afrikaner Selfbeskikking Party (“AFRSP”) betuig sy opregte meegevoel met die  famile en vriende van dr. Ferdi Hartzenberg, in lewe die laaste leier van die Konserwatiewe Party van Suid-Afrika, met die afsterwe van dr. Hartzenberg op 12 Maart 2021 in die ouderdom van 85 jaar.

Die AFRSP bid dr. Hartzenberg se familie en vriende die vertroosting van die Here toe.