Die Krisis

Suid-Afrika beweeg al nader aan een van die land se grootste krisisse wat katastrofiese gevolge kan inhou vir almal in die land, en in besonder ook vir die Boere-Afrikaners wat hierdie land opgebou het tot waar dit in 1993 nog was.

Die swakpunte in die mondering van die land lê op meer as een terrein.

Die ekonomiese gemors waarin die land is weens die wanbestuur, die korrupsie en diewery, het die land verlam om enige krisis behoorlik die hoof te bied.

Daarmee saam het dit aan die lig gekom dat die ANC diep verdeeld is, en dat die verdeeldheid die afgelope naweek die rede is waarom die besluite wat geneem moet word, nie geneem is nie, en wat as ʼn tydelike oorwinning vir die  Zuma-Magashule kamp beskou kan word.

Die verdeeldheid wat veroorsaak dat sulke besluite nie geneem word nie, bring SA nader aan nog ʼn groter dilemma wanneer besluite geneem moet word wat betref die optrede teen terrorisme wat nou ʼn verdere bedreiging inhou.

Met sowat ʼn dosyn mense uit Suid-Afrika wat by die Islamitiese Staat terroriste beweging aangesluit het, word niks goed voorspel nie, en is die swak weermag waarskynlik die ernstigste probleem, tesame met ʼn besluitelose regering weens verdeeldheid, en daarmee ook ʼn ernstige tekort aan fondse om die weermag operasioneel te hou, lyk dit of die land sy grootste krisis in die gesig staar.