Virus: WGO kry geen spoor van dier

Die span wetenskaplikes wat van die Wêreld Gesondheid Organisasie na Sjina is om die oorsprong van die koronavirus te probeer vasstel, kon geen spoor vind dat dit van ʼn dier afkomstig is nie.

Alhoewel die soektog steeds voortduur, erken die span dat hulle tot nou toe niks kon vind wat die virus na mense oorgedra het nie.

Die ondersoek is egter nog baie ver van afgehandel, en die besoek aan die mark waar die virus klaarblyklik die eerste keer vir infeksie by mense veroorsaak het, was besoek, alhoewel dit nie noodwendig afgehandel is nie.

Tot hede het hulle probeer vasstel of die draer van die virus ʼn  dier is, maar kon nog geen bevestiging kry dat dit wel die geval was nie.

Deskundiges is van mening dat die virus afkomstig is van vlermuise, maar hoe die virus dan by mense beland het, bly onbeantwoord.

Die mening is uitgespreek dat die virus vanaf ʼn vlermuis oorgedra is na ʼn ander dier, waarna dit moontlik na ʼn mens oorgedra is, maar daar bestaan geen bewyse tot nou toe dat dit wel die geval is nie.