TLU SA: Begrotingsrede beïndruk nie

Die Nasionale Begroting van 2021 het niks gedoen om landbou opgewonde te maak nie. Die begroting is deur die minister van finansies, mnr. Tito Mboweni in die parlement bekend gemaak.
Soos verwag was daar ‘n sterk fokus op ekonomiese groei en het die minister vroeg in die toespraak gesê hierdie begroting skep die raamwerk sodat Suid-Afrika teen 2024/25 ‘n surplus op die begroting sal bereik en die regering se skuld teen 2025/26 sal stabiliseer.
“Geen ekonomiese groei vind plaas omdat dit in ‘n begrotingsrede aangekondig word nie,” sê mnr. Henry Geldenhuys. “Die regering wil deur staatsbesteding en -toelaes, ʼn ekonomie bou. Enige ekonomie kan net groei deur verwerking, produksie en werkskepping. Hierdie deel van ekonomie 101 het die regering mis gelees.”
Mboweni erken dat die grootste gedeelte van die R2biljoen uitgawe aan maatskaplike dienste afgestaan word. Dit is duidelik dat die staat probeer om soveel as moontlik Suid-Afrikaners van die staat afhanklik te maak sodat die ANC beheer oor hulle kan uitoefen.
“Die balans tussen mense wat maatskaplike toelaes kry en diegene wat werk en belasting betaal, raak al hoe groter,” sê mnr. Geldenhuys. “Dit is ‘n tydbom waarop ons land sit.”
Uit ‘n landbou-oogpunt – die bedryf wat die land altyd moet red – word tabak- en alkohol produsente hard geslaan met ‘n 8%-verhoging in aksynsbelasting. Verder sal die somtotaal van die aspekte wat die produksieproses beïnvloed – soos ‘n verhoogde loonrekening, duurder kragvoorsiening en die brandstofstyging – dit al hoe moeiliker maak vir landbouers om winsgewend te wees.
“As gevolg van die stygende kostes van die produksieproses, is landbouers meer afhanklik van finansiering, maar helaas is die Landbank ook op die laaste bene – al begroot die minister R7miljard daarvoor,” sê mnr. Geldenhuys. “Die inspuiting sal nie die nodige resultate lewer tensy die bank se bestuur geherstruktureer word nie. Die bank moet ook toegelaat word om volgens bankbeginsels besigheid te doen sonder dat die regering inmeng en ‘n ideologiese agenda afdwing wat onrealistiese vereistes vir finansiering vereis.”
Die belegging van R791miljard in infrastruktuur-ontwikkeling is ‘n ligpunt, maar moet ook gesien word teen die agtergrond van korrupte tenderprosedures en onkundigheid.
“Die regering moet by ‘n punt kom waar harde ekonomiese besluite in plaas van ideologiese besluite geneem word,” sê mnr. Geldenhuys. “Solank enigiets anders as die markkragte die ekonomiese pad rig, sal die ekonomie net voort stotter.”