Sport, spele en sepie-generasie politiek

Daar is een aanname in hedendaagse politiek – trouens in baie openbare strukture – wat die kern vorm van grootskaalse maatskaplike mislukkings wat die openbare maatskappy toenemend kenmerk.

Dit is die aanname dat “gesonde verstand” sekere optrede sal keer, dat die deursnit “man-op-straat” se intelligensie hom sal lei tot redelike beoordeling van sake en sinvolle besluitneming.

In ons kommentaar oor die SONA het ons die inherente oneerbaarheid van politiek uitgewys.

Dit is egter belangrik om, terwyl ons nie die oneerbaarheid en gebrek aan integriteit oorsien nie, wel verstaan dat:

          Die politici van die dag weerspieël bloot die samelewing in die breë.

Politici kom (grootliks) in plek deur die stembus – dit is dus die samelewing se KEUSE.

Laasgenoemde is die sleutel tot ware begrip van die uitdagings in ons samelewing.

ONEERBARE POLITICI IS DAAR OMDAT ONEERBARE KIESERS MET HULLE TEVREDE IS …

Dit het voorts weinig te doen met gesonde verstand en redelike oordeel:

KIESERS IN STAAT TOT REDELIKE DENKE, KIESERS MET GESONDE VERSTAND, SOU IN DIE EERSTE INSTANSIE NIE GESTEM HET VIR DIE DROS IN ONS OPENBARE RAADSALE NIE!

As ons die kanker in ons samelewing wil stop, moet die vrot kop inderdaad verwyder word.

Maar ons gaan die mes van beginsel diep in die samelewing self moet inlê.

Sou die ANC môre by die stembus verwyder kon word, sou hulle slegs vervang word met ewe twyfelagtige misleiers, ewe gemaksugtige parasiete – terwyl die ANV reeds dekades lank plunder, mag ons NOOIT uit die oog verloor nie dat:

          Opposisie politici het toegekyk …

          Die nuwe SA is ʼn politieke “oplossing” …

          Politici teer bloot geldelik op die samelewing …

Die probleem is dat die mees onlangse geslagte – grootgemaak met sepies, populistiese leiers sonder ruggraat, wie se algemene kennis beperk is tot internet soek enjins – het nie meer die vermoë om KRITIES te dink nie.

In die kits-samelewing word die inherente waarde van denkvermoë, redelike oordeel en gesonde verstand geminag – “klieks” en “likes” is die waarde-bepalers vir ʼn geslag te lui om té dink, té oningelig om te luister na goeie raad …

Insiggewend, dog tragies, is dit die geslag wat die vrede geërf het waarvoor so oneindig baie opgeoffer was in die laat twintigste eeu.

          Dit blyk duideliker as ooit: ERFGOED IS SWERFGOED.

En vele wat nou “skielik” wil optree, blaas met jeugdige onkunde geweld aan – braaf sonder om te besef wat “oorlog” werklik beteken …

Die voordele van vryheid en vooruitgang het ʼn geslag gebaar waaruit meeste dit nie net nie waardeer nie, maar wat dit roekeloos minag!

Hieraan staan die ouer geslag nie onskuldig nie.

Hulle het immers misluk in die opvoeding van die opkomende geslag weifelaars – die sepie-generasie, met hulle wiki-kennis – en hulpeloos sonder hulle “slim” fone of die internet …

En tensy hierdie inherente gebrek in die samelewing erken word, werk ons aan die verkeerde oplossings – oplossings ewe tydelik as die kort denkwydte van die gemiddelde jong kieser.

Ons moet terugkeer na ʼn samelewing sonder regte, waar elkeen wel sy of haar plig teenoor mekaar ernstig opneem, en deur elkeen sy of haar buurman se belange in ag te neem, ons samelewing te herbou.

En daardie herbou kan net op één grondslag geskied:

die Christelike, want slegs ʼn Christen-teonomie kan standhoudende samelewings bou!

Die alternatief is soos ons sien in die VSA en elders:

Sport en spele, dieselfde gekkerny, bloot met ander narre.