SASSA uitbetalings vir Maart

Meer as 6 miljoen mense in Suid-Afrika ontvang maandeliks geld van SASSA, maar die regering het aangekondig dat die R350 wat aan werklose mense betaal is gedurende die grendel tydperk, nou beëindig is en nie verder uitbetaal sal word nie.

 Die normale uitbetalings aan die verskillende welsyn afhanklikes vir Maart 2021 gaan voort soos in die verlede.

Hiervan is die belangrikste die pensioene vir bejaardes wat op 3 Maart betaal sal word en die mense met liggaamsgebreke word op 4 Maart betaal.

Die regering het klaarblyklik moeite om in die begrotingsrede van Mboweni voorsiening te maak vir verhoging van bydraes tot die verskillende afdelings, maar dit sal eers namiddag met die minister se rede bekend gemaak word.