Nog vaardige werkers verlaat SA

Die Rand Merchant Bank se Hoof Uitvoerende Beampte het Suid-Afrika ernstig gewaarsku oor die land so baie bekwame, opgeleide en vaardige werkers in die ouderdom van 30 tot 40 jaar verloor.

Die koronavirus grendel tydperk het menige kundige mense laat besluit om die land permanent te verlaat, en die waarskuwing van die Bank se hoof, James Formby, kom as ʼn tydige vermaning, se ingeligte waarnemers.

Die swak ekonomiese vooruitsigte van die land is een van die belangrikste redes waarom kundige mense elders heen verhuis om ʼn beter heenkome te vind.

In verskeie onderhoude wat gevoer is oor die onderwerp, is gesê dat die land sy goed gekwalifiseerde werkers verloor, en mense met uitstekende vaardighede en ondervinding is net nie meer bereid om ondergeskik te wees aan onbekwame werkers wat poste beklee omdat hulle velkleur “gunstig” is nie.

Studie wat by universiteite gedoen is toon hoe die staat se inkomste uit belastings afneem weens die groot aantal mense wat die land verlaat, en hoe talle ingenieurs, dokters, regslui en ander ook hulle bestaande pensioene oordra na die buiteland wat beteken die mense kom nie terug na Suid-Afrika nie.

Tussen die jare 2017 en 2020 het die hoog gekwalifiseerde groep in Suid-Afrika, met nagenoeg 55% gedaal teenoor wat dit was, en dit is die een situasie wat nie maklik omgekeer kan word nie, is gesê.