Minimum lone vereis dringende samesprekings

In lig van die aankondiging dat die minimumloon vir plaaswerkers van 1 Maart 2021 ook tot R21,69 per uur verhoog, het TLU SA rolspelers in die landboubedryf genooi om dringend deel te neem aan ‘n gesprek om die situasie te bespreek.
“Ten spyte van baie goeie realistiese insette van verskeie rolspelers in die bedryf, is die verhoging deurgevoer,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA. “Daar heers op die oomblik ernstige kommer dat die kortsigtige optrede van die regering die landbousektor ontsettende skade gaan berokken.”
TLU SA het vandag na rolspelers soos AgriSA, SAAI, die LWO en megaboere uitgereik om koppe bymekaar te sit en die situasie Vrydag 12 Februarie om 12:00 te bespreek. Die doel sal wees om oplossings te vind waar landbouproduktiwiteit nie ingeboet word en werksgeleenthede nie onnodig verlore sal gaan nie.
“Dit is baie belangrik dat ons hierdie probleem gesamentlik in die belang van voortgesette landbou hanteer,” eindig mnr. Geldenhuys.
Enige ander belangstellende partye is welkom om die vergadering deur Zoom of fisies (met Covid-regulasies in ag genome) by te woon. Kontak gerus die hoofkantoor by 012 804 8031 of stuur ‘n e-pos aan [email protected].