Mboweni probeer positief bly – maar dit is donker

Die Minister van Finansies is blykbaar meer hoopvol as wat verwag is, of is dalk meer roekeloos in ʼn poging om steun te werf vir die verkiesings wat gehou moet word.

Hy het met die begrotingsrede homself en die regering op die weg van massiewe uitdagings gesit, deur die ekonomie te probeer steun en die welsyn dienste te verbeter.

Dit bly egter ʼn onsekere spel waarmee gespeel word, en of die regering sy verantwoordelikhede in terme van skuld aflegging gaan nakom, bly ʼn duistere saak.

Hy voorsien ʼn surplus teen 2024-2025, en kondig aan dat sê die regering se skuldlas van byna 90% van die BBP in 2025-2026 sal eers daarna begin afneem.

Die onrealistiese 5,5% groei wat in die vooruitsig gestel word, en die 4,2% vir volgende jaar, is ʼn aanname wat die kaartehuis in duie kan laat stort.

Vanjaar se groei word op 3,2% gestel, en daarop die begroting geskoei.

Mboweni sê die land se strukturele ekonomiese hervorming toon ʼn duidelike vooruitgang wat die swak plekke gaan oorheers wat tot nou toe ekonomiese groei beperk het.

 Die minister het ook kortliks verwys na meer as R791 miljard se beleggings in infrastruktuur om die netwerk en spoorweë, dame en brûe te verbeter.

 Met lang benamings van struktuur verbeterings as verwysing, sal R6,2 triljoen beskikbaar gestel word, en word gedoen om toekomstige ontwikkeling met werkskepping te bevorder, terwyl lokasies R4 miljard oor die medium termyn sal kry wat voorsien sal word deur die Departement van Kleinsake Ontwikkeling.

Leningskuld sal dus van R3,9 triljoen tot R5,2 triljoen styg tot 2023-2024.

Mboweni wys daarop dat ʼn massiewe tekort verwag word op die inkomste kant van belastings  wat ondermeer veroorsaak is deur die werkloosheid wat tans op 32% staan, en sal sowat R213 miljard minder wees as voorheen.

Maatskappye se belasting word tot 27% verlaag vanaf 1 April.

Persoonlike belasting verhoog met 5% wat ietwat meer is as die inflasiekoers.

Brandstof heffings verhoog met 27 sent per liter.

Sonde belasting op alkoholiese drank en tabak produkte verhoog met 8%.

Bykomende belasting word ook op alkoholiese drank en sigarette gehef, en 20 sigarette word R1.39 duurder.

Die welsyn bedrae word opwaarts aangepas, en bejaardes sal R90.00 per maand op staatspensioen meer kry vanaf 1 April.