Matriek uitslae swakker weens Covid

Die moeilike omstandighede waarin leerlinge en onderwysers hulle bevind het in die grootste deel van 2020 se skooljaar, het niemand verbaas dat die uitslae met 5% verswak het teenoor die vorige skooljaar nie.

Die Vrystaat het met 85% slaagsyfer, die beste gevaar, en Gauteng met 84$ in die tweede plek en Wes-Kaap met 79% het die derde beste gevaar.

Opvoedkundiges reken die plattelandse gebiede, waar leerlinge minder toegerus is om van die tegnologie gebruik te maak, is een van die redes waarom sekere gebiede swakker gevaar het.

Privaat skole het vanjaar 98% slaagsyfer gehad.