Matriek uitslae is misleidend

Verskeie opposisiepartye beweer dat die Departement van Basiese Onderwys die land mislei met die 76% slaagsyfer van die matrieks.

Een party beweer dat die slaagsyfer in wese nie meer is as 44% nie, want sekere faktore is buite rekening gelaat deur die owerheid.

Die minister het in die aankondiging gesê die uitslae toon ʼn 5% daling in die slaagsyfer as dit vergelyk word met die syfers van die vorige jaar.

Die mening is uitgespreek dat die werklike slaagsyfer ʼn skamele 44% is as bereken word dat leerders wat in 2018 was, 997,872 was en die aantal wat matriek geskryf het, (sowat 578,500) teenoor die 440,702 wat geslaag het,  in 2020, verander die prent na hoogstens 44% slaagsyfer.

Diegene wat matriek wou skryf en in 2009 as leerlinge begin het in die hoërskole, was net meer as een miljoen in totaal, en die wat geslaag het, net meer as 440,000 wat beteken 44% het geslaag. Die ander het skool verlaat of gedruip, is die bewerings wat gemaak is.