Lewensbrood

15  En Moses het ‘n altaar gebou en dit genoem: Die Here is my banier.

16  En hy het gesê: Waarlik, die hand op die troon van die Here! Oorlog het die Here teen Ámalek van geslag tot geslag.

Exodus 17