Lewensbrood

13  En Josua het Ámalek en sy volk met die skerpte van die swaard ‘n neerlaag toegebring.

14  Toe sê die Here vir Moses: Skrywe dit as ‘n aandenking in ‘n boek en prent dit Josua in, dat Ek die gedagtenis van Ámalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg.

Exodus 17