Lewensbrood

35  En die kinders van Israel het die manna veertig jaar lank geëet totdat hulle in ‘n bewoonde land gekom het. Die manna het hulle geëet totdat hulle by die grens van die land Kanaän gekom het.

36  En ‘n omer is die tiende van ‘n efa.

Exodus 16