Lewensbrood

33  Moses sê toe vir Aäron: Neem ‘n kruik en gooi ‘n omer vol manna daarin, en sit dit voor die aangesig van die Here neer, om dit vir julle geslagte te bewaar.

34  Soos die Here Moses beveel het, so het Aäron dit voor die Getuienis neergesit om bewaar te word.

Exodus 16