Lewensbrood

26  Ses dae lank moet julle dit insamel, maar op die sewende dag is dit sabbat; dan sal dit daar nie wees nie.

27  En op die sewende dag het van die mense uitgegaan om in te samel, maar hulle het niks gekry nie.

28  Toe sê die Here vir Moses: Hoe lank weier julle om my gebooie en my wette te onderhou?

Exodus 16