Lewensbrood

22  En op die sesde dag het hulle ‘n dubbele porsie brood ingesamel, twee omers vir elkeen. En al die owerstes van die vergadering het gekom en dit aan Moses vertel.

23  Toe sê hy vir hulle: Dit is wat die Here gespreek het: Môre is dit rusdag, ‘n heilige sabbat van die Here. Wat julle wil bak, bak dit; en wat julle wil kook, kook dit; en bêre vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre toe.

Exodus 16