Lewensbrood

18  Maar toe hulle dit met die omer meet, het hy wat baie ingesamel het, niks oorgehad nie; en hy wat min ingesamel het, nie te min nie. Elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel.

19  En Moses het vir hulle gesê: Niemand moet daarvan laat oorbly tot môre toe nie.

Exodus 16