Lewensbrood

16  Dit is die saak wat die Here beveel het: Samel daarvan in, elkeen na sy behoefte: ‘n omer vir elke persoon volgens julle sieletal; elkeen moet dit neem vir die wat in sy tent is.

17  En die kinders van Israel het so gedoen: hulle het ingesamel, die een baie en die ander min.

Exodus 16