Kinderfonds hoop op beterskap

Die Vryburger Kinderfonds se bestuur het die hoop uitgespreek dat die jaar 2021 ook op ekonomiese gebied sal verbeter teenoor die afgelope jaar se ekonomiese insinking wat ook die Kinderfonds geraak het.

Nieteenstaande die swak ekonomiese toestande wat bykans elke individu geraak het, kon die Kinderfonds minstens sewe CVO-skole bystaan en moes ook finansieel help dat ʼn arm ouerpaar se seun matriek suksesvol kon aflê.

 Die bestuur wil langs hierdie weg sy opregte dank oordra aan elkeen wat bygedra het tot die Fonds wat daarop ingestel is om ons kinders se Christelike opvoeding by te staan.

Die bestuur versoek donateurs en skenkers om asseblief vanjaar weer die maksimum by te dra sodat ons volgende jaar weer groter bystand kan verleen.