Grendel tyd en Vrydagmiddag

Enige persoon wat nog bereid is om aankope te doen by sakelui uit Indië weet dat Vrydag middae tussen 12:00 en 14:00 geen besigheid bedryf word deur die Indiese sakelui nie.  Dit is die tyd waarop elke gehoorsame aanbidder van Allah opgaan na die naaste Moskee om te gaan aanbid. ‘n Godsdienstige ritueel wat sonder uitsondering nagekom word.  Die Grendelsluiting wette bepaal egter dat daar tans geen godsdienstige byeenkomste mag plaasvind nie. Dit het die gevolg dat bykans 90% van Afrikaanse kerke Sondag gesluit staan weens vrees vir vervolging en selfs tronkstraf. Maar hierdie bepaling weerhou nie die Moslem gemeenskap om op Vrydae te gaan “aanbid” nie.  Meer as een video snit op sosiale media doen die rondte wat toon  dat die Vrydag “bidtyd” nog steeds nagekom word deur die Moslem gemeenskap, selfs met bywoning van meer as 50 persone op ‘n slag.  Is ‘n Moskee ‘n heilige plek?  Mag die polisie nie die persele betree nie want geen optrede volg teen diesulkes nie.?

Die Afrikaner kerkganger aan die anderkant is gehoorsaam aan ‘n kommunisties, ateïstiese regering en bly weg van die kerk.  Saterdag 30 Januarie 2021 en Sondag 31 Januarie 2021 sien honderde mense by die Kaapse strande in protes teen die sluiting van strande.  Geen Afrikaanse kerk of groep het dieselfde moed om op dieselfde wyse hul geloof te beskerm nie.  Was Luther en Calvyn se pogings tot hervorming verniet?

Soli Deo Gloria