Grendel sluiting en die Christen

Terwyl daar vele sameswerings teorie rondom Covid-19  die rondte doen op sosiale media en selfs die pers moet daar vir ‘n paar oomblikke nugter na die gevolge van die inperking gekyk word.  Die owerheid kom en plaas beperkings op die beweging van sy inwoners met die doel om die Covid virus se verspreiding aan bande te le. Baie van die inperkings maatreëls maak egter nie sin nie. Daar kan slegs na twee gekyk word nl. besoeke aan dobbel plekke en aanbidding geleenthede.  Vyftig of meer mense kan na dobbel plekke gaan en daar gaan dobbel, daar is geen beperking daarop nie, dobbelhuise word beperk tot hul oppervlakte en daarvolgens word mense toegelaat. Kerke wat gemaklik 100 mense kan akkommodeer met afstand beperkings word dit verbied, slegs 50 mense op ‘n slag mag ‘n erediens bywoon, ongeag die grootte van die kerk gebou.

DIT is ‘n ingrypende maatreël wat geensins sin maak rondom Covid-19 inperkings nie maar eerder gemik is daarop op aanbidding geleenthede te beperk.  Naas die huisgesin is die kerk die plek waar gelowiges byeenkom, waar hul geloof versterk word, waar lidmate onderling mekaar versorg en bande gevorm word.  DIT kan nou nie meer geskied nie. Die gevolg is dat Christene nou aangewese is op elektroniese eredienste maar die gevaar bestaan dat die geleentheid maklik versaak kan word by die huis.  Ons het hier dus ‘n aanval op die wese van die kerk,  as die onderlinge samekomste versaak word bestaan die gevaar dat die kerk gaan leeg loop en uiteindelik “sterf”.  Dan is die Evangelie boodskap stil gemaak. Dan het die antichris oorwin.

VDM