Covid-19. Vigs en Tering

Die voorkoms van Covid-19 bly steeds ‘n onderwerp van baie bespiegelinge.  Vele wetenskaplikes weerspreek mekaar rondom die ware feite.  Selfs medici en laboratorium personeel in Suid Afrika word effektief gemuilband om hul opinies uit te spreek of die Covid-19 virus bestaan en of die huidige sterftes eerder toegeskryf kan word aan ‘n griep virus al dan nie.

Syfers is sprekend in baie gevalle. In 2019 was daar 58 000 sterftes aangemeld weens tering. Die jaarlikse griep sterftes word aangegee as 11 000 vir dieselfde jaar.  VIGS en verwante veneriese siektes het 72 000 sterftes in 2019 te weeg gebring. ‘n Totaal van 141 000. (Een-Honderd-Een-en-Een Duisend sterftes vir die jaar 2019 in Suid Afrika!. (hierdie syfers kan gekontroleer word op regerings statistiek sowel as die Wêreld Gesondheid Organisasie se blaaie).

Volgens amptelike syfers het 21 000 persone in 2019 gesterf weens die Covid virus.  Op 24 Desember 2020 het die Nasionale Instituut   vir oordraagbare Siektes bevestig dat daar tot en met die datum 24 539 sterftes aangemeld is weens Covid-19.

Covid-19 se sterftes tans is 48 500 in totaal sedert die uitbreek daarvan.  Vergelyk die syfers:

Tering 2019   58 000  Griep  2019   11 000      

 Dit teenoor ‘n totaal van 24 539 Covid-19 sterftes

  HIV     2019    72 000

Medici bevestig dat tering en HIV pasiënte se behandeling die afgelope jaar op die “agtergrond” geskuif is weens die “pandemie”  Enige vrae rondom die behandeling van tering en HIV word stilgemaak omdat daar ‘n PANDEMIE! is.

Al bogenoemde syfers maak dat ek moet glo dat die sg. sameswerings teorieë nie almal vergesog is nie.  Hier is ‘n mag of magte aan die werk wat 1. die bevolking van die (elke) land wil beperk.  2. Miljoene rande “maak” uit entstof, voorkomende toerusting en wat nog. As daar gekyk word waar die meeste van die sg. PPE (privaat beskermde toerusting) vandaan kom dan sien jy : “Made in China”.

Sakkie van der Merwe