Boere vind baat oor bygeloof

Die Covid-pes het baie dinge in die wêreld en in Suid Afrika beïnvloed. So het die knoffel- en gemmer boere baat gevind met die bygeloof en sogenaamde sangoma behandeling.

Knoffel is lankal reeds deur die vorige Minister van Gesondheid, Nkosazana-Zuma verklaar as ‘n kuur vir Vigs- en HIV verwante siektes.  Met die Covid pandemie het pryse van gemmer op ‘n stadium bykans R800 per kilogram gekos – dit was natuurlik deels die skuld van die konkelary van ketting groepe wat prysvasstelling regulasies omseil het.

Daar was dus ‘n groot aanvraag vir knoffel en gemmer wat gebruik is om die koronavirus effekte tee te werk. 

Voorspelling

‘n Sydelingse aanmerking het van ʼn deskundige gekom wat sê behandelde melk in kartonne gaan binnekort styg tot R91.00 vir ses kartonne (ses liter). Dit vanaf die prys van R69.00 so kort as ‘n week gelede. Melkboere gaan 10 teen 1 weer nie hierby baat nie.