Vryburger Kinderfonds sê dankie

Die Vryburger Kinderfonds het te midde van moeilike finansiële omstandighede wel daarin geslaag om verskeie CVO-skole te hulp gesnel.

Die bestuur van die Kinderfonds het in oorleg met die oorkoepelende struktuur, BCVO, toedelings gemaak om skole wat die ergste seergekry het gedurende 2020, finansieel by te staan.

Met die hulp van donateurs en kerklike gemeentes wat steeds getrou hulle bydraes tot die Kinderfonds gemaak het, kon die ondersteuning gegee word.

Die Kinderfonds se bestuur het wel waargeneem dat donateurs se bydraes ook ʼn afname getoon het weens die negatiewe invloed van die pandemie wat nou byna ʼn jaar lange hindernis is vir Suid-Afrika.

Nieteenstaande die hindernisse, is ons dankbaar vir die wonderlike gesindheid onder volksgenote en gemeentes wat op verrassende wyse bygedra het tot dit wat ons almal so na aan die hart lê – ons volk se kinders.

Aan elkeen wat betrokke is op een of ander wyse by Die Vryburger Kinderfonds wil die bestuur sy opregte dank oordra –  dit waarmee u help, is niks anders as Koninkryk werk tot eer van ons Drie-enige God.