TLU SA rig ope brief aan president

  Geagte mnr. Ramaphosa

Met 2020 agter ons en die nuwe jaar in volle swang is dit ‘n goeie tyd om te evalueer waar ons in ons lewens staan –  ten opsigte van ons persoonlike omstandighede, gesin en werk. Natuurlik ook in die konteks van Suid-Afrika.
Mnr. Ramaphosa dit is tyd dat die regering ook bestek neem van wat verkeerd is en hoe dit reggemaak moet word. Ons het dit goed gedink om die grootste knelpunte wat die ontwikkeling van Suid-Afrika aan bande lê, vir julle uit te lig: Korrupsie en selfverryking, selfs tydens ‘n pandemie, wat ongestraf bly. Waar is die res van die R20 miljoen wat op maskers en seep spandeer is terwyl die koste daarvoor R7 miljoen was? Dit kon op grootmaat selfs goedkoper gewees het. Wie word daarvoor verantwoordelik gehou en hoe gaan hulle daarvoor vergoed? Kaderontplooiing en swart ekonomiese bevoordeling het tot dusver net ‘n paar mense verryk en geensins bygedra om Suid-Afrikaners te bemagtig nie, inteendeel, dit het mense juis benadeel. Die regering se beleidsomgewing is onvriendelik vir buitelandse beleggers en binnelandse klein- en mediumgroottte besighede. Die land het beleggings dringend nodig – dit weet jy goed Mnr. Ramaphosa. Die drie-party alliansie met die SAKP en Cosatu plaas Suid-Afrika in skaakmat ten opsigte van beleid. Die ANC moet noodgedwonge dans na die ander twee partye se sosialistiese en kommunistiese pype en dit skep onsekerheid by beleggers. Die interne stryd binne die ANC is klaarblyklik meer belangrik as om die land na behore te regeer. Daar is geen optrede teen senior ANC-lede wat hulle skuldig maak aan korrupsie en selfverryking nie. Dit lyk dus asof julle hierdie optrede kondoneer. Is dit die geval? Die regering se arbeidsbenadering lei jaarliks tot meer werkloosheid. Dit is verregaande om mense eerder van staatstoelae afhanklik te maak om bloot ‘n punt te bewys oor ‘n minimumloon. Die land beskik nie oor die ekonomiese vermoë om minimum lone te betaal nie. Regstellende aksie stel niks reg nie, inteendeel, dit het die land duur te staan gekom. Die gebrek aan kundigheid by die Landbank plaas voedselsekerheid in gedrang. Die wanbestuur van die Landbank dwing die kommersiële landbousektor op die knieë ten opsigte van finansiering. So gaan dit by elke staatsinstelling wat ook telkens in die ry staan vir ‘n reddingsboei wat uiteindelik niks red nie. Die rassistiese benadering rondom die verskaffing van hulp in die landbousektor is kortsigtig. Julle hulpprogramme om voedselsekerheid te waarborg is ‘n groot leuen.  Die hulp word aan bestaansboere wat maar 1% van Suid-Afrika se voedsel produseer, gegee. Die regering is heeltemal afwesig wanneer dit kom by ondersteuning aan die kommersiële landbousektor tydens ernstige droogtes. Die ANC-regering is nie ‘n regering vir alle landsburgers nie, maar slegs vir die kaders wat naby julle vuur staan. ‘n Beter lewe vir almal is hol woorde. Die massas sal nog agterkom hoe bitter moeilik almal in die land kop bo water gaan hou as julle die staatskas finaal vernietig het. TLU SA en ons lede is ernstig om ‘n positiewe bydrae tot die toekoms van ons land en inwoners te maak. Die hartseer is egter dat julle – as die ANC-regering – dit bykans onmoontlik maak vir rolspelers om die beginsels te implementeer wat juis ekonomiese groei teweeg kan bring.
Dalk moet jul almal ‘n paar lesse oor basiese ekonomie bywoon. Daar is sekere beginsels wat nie deur enige wet of standpunt verander word nie. Die ekonomie werk onverpoosd voort en ‘n individu, besigheid en ook ons land word deurlopend aan daardie beginsels geëvalueer. Geen aankondiging wat nie in lyn is met hierdie beginsels nie, sal die toets slaag nie. Weinig van jul aankondigings slaag die ekonomiese toets.
Die ANC se nalatenskap is besig om die land vinnig te stuur in die rigting van Afrika se ashoop van ekonomiese mislukking.
Indien julle die volgende aspekte nie so spoedig moontlik implementeer nie, sal Suid-Afrika net nog verder in rommelstatus wegsak en met meer armoede te doen kry.   Staak die beleid van regstellende aksie en swart ekonomiese bevoordeling (SEB). Stel kundige persone aan. Tree doelgerig en daadwerklik op teen korrupsie en selfverryking op alle vlakke. Kry die SAPD se huis volledig in orde sodat die publiek hulle weer kan vertrou. Tree voorkomend en streng op teen misdaad en veral plaasmoorde. Aanvaar die beginsel van privaat besitreg en die vrye mark as die enigste meganisme wat welvaart kan skep en laat vaar die beleid van onteiening sonder vergoeding. Die regering moet dit openlik as beleid verklaar en enige vorm van sosialisme of kommunisme verwerp.  Stel die minimumloon ter syde tot tyd en wyl die ekonomie herstel het, gegewe Suid-Afrika se hoë werkloosheidsyfer. Laat die mark die arbeid reguleer. Werkloosheid is erger as ‘n lae salaris. Kry ons werklose arbeidsmag in diens en dit sal ook grootliks bydra om misdaad te bekamp. Respekteer alle groepe en mense soos wat die grondwet bepaal en laat vaar julle rassistiese ondertoon. Gebruik bewese ekonomiese beginsels om ekonomiese groei te bewerkstellig. En indien julle nie daarmee regkom nie, laat dit dan aan die privaatsektor oor om die ekonomie te versterk. Mnr. Ramaphosa dit is julle keuse om hierdie voorstelle te implementeer en sodoende vir almal in Suid-Afrika die geleentheid tot ‘n goeie toekoms te skep of eerder voort te gaan op die vernietigende pad waarop julle nou is.
Ons herinner u spesifiek aan die woorde waarmee u elke COVID-toespraak beëindig: Mag God ons land seën. TLU SA erken dat alle gesag van God kom en dat die regering ook onder hierdie gesag staan. Ons rig ons volgens die Woord van God – Die Bybel. Daarom wil ons u ook versoek om Die Bybel se voorskrifte in gedagte te hou wanneer regulasies uitgevaardig word en in u dag-tot-dag handelinge.
TLU SA en ons lede sal voortgaan om aan hierdie land te bou na die beste van ons vermoë en in God-Drie-Enig se opdrag.
Die uwe
Henry Geldenhuys
President TLU SA